Zakres usług - Adwokat Starogard Gdański

Kancelaria adwokatów ze Starogardu GdaÅ„skiego oferuje szeroko pojÄ™te doradztwo prawne, a także prowadzenie spraw sÄ…dowych:

  • karnych,
  • karnych skarbowych i
  • cywilnych oraz
  • postÄ™powaÅ„ administracyjnych, a także
  • reprezentacjÄ™ przed organami Å›cigania.

 


Wśród czynności wykonywanych na rzecz Klientów znajdują się między innymi:

  • sporzÄ…dzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie Klienta w negocjacjach z kontrahentami,
  • doradztwo w zakresie bieżących zagadnieÅ„ zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, spółdzielni i stowarzyszeÅ„, jak również jednostek samorzÄ…du terytorialnego i innych osób prawnych,
  • przygotowywanie i redakcja umów z kontrahentami, a także
  • sporzÄ…dzanie regulaminów, wniosków, wezwaÅ„, odwoÅ‚aÅ„, itp.